Psykiatrian poliklinikka Vaajakoski

Vaajakosken psykiatrian poliklinikalla järjestetään asiakaslähtöisesti psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoidon palveluja alueen aikuisväestölle. Hoitoon ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Poliklinikalla toteutetaan verkostoituvaa ja perhekeskeistä työotetta yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Yhteystiedot

y-tunnus: 0215978-7

Käyntiosoite:  A 2 krs.
Puhelin: 014 269 8476 /toimisto
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@ksshp.fi

WWW.KSSHP.FI